Voluntariat

Adunarea Generală a Asociaţiei Club Sportiv Muşchetarii Buzău a decis ca toate activităţile membrilor să se facă pe bază de voluntariat in conformitate cu Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Pentru a venii în sprijinul celor care doresc să se implice voluntar în activităţile asociaţiei noastre punem la dispoziţie câteva informaţii ce implică munca de voluntar.
DREPTURILE SI OBLIGATIILE VOLUNTARULUI:

Drepturi:
– de a fi tratat ca si coleg cu drepturi egale de către toţi membrii;
– de a participa activ la elaboarea si derularea programelor în care este implicată asociaţia;
– de a desfasura activităţi în concordanţă cu pregătirea sa profesională;
– de a i se asigura un loc unde sa-si desfăşoare activitatea si accesul la echipamentul si consumabilele necesare derulării activităţii;
– de a i se elibera de catre beneficiarul voluntariatului, certificatul nominal care atestă calitatea de voluntar;
– de a i se rambursa cheltuielile efectuate în timpul şi în legatură cu activităţile desfăşurate de voluntar;
– de a beneficia de titluri onorifice, decoratii, premii, in conditiile legii;

Obligatii:
– să îndeplineasca la timp sarcinile primite;
– să anunţe din timp orice schimbare survenită în derularea programului (inclusiv întârzieri, absente, etc.);
– să prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate in timpul si in legatură cu activităţile desfăşurate;
– să prezinte supervizorului rapoartele de activitate;
– să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces in cadrul activităţilor de voluntariat, inclusiv dupa incetarea activitatii;
– să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat;
– să aiba un comportament adecvat;
– să cunoască şi să respecte procedurile, politicile si regulamentele interne ale asociaţiei.

Asociaţia Club Sportiv Muşchetarii Buzău se obligă faţă de voluntar:
– să-l trateze ca şi coleg cu drepturi egale;
– să-i asigure un loc unde să-si desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul si consumabilele necesare derulării activităţii;
– să-i ramburseze cheltuielile efectuate de acesta în timpul şi în legatură cu activităţile prestabilite;
– să-i elibereze certificatul nominal care atesta calitatea de voluntar.