Declaratia 230

Doneaza cei 2% catre ACS MUŞCHETARII BUZĂU

Puteţi aloca 2% din impozitul pe venit pentru sustinerea activitatii acestui club.

Scopul nostru constă în organizarea, promovarea, susţinerea şi dezvoltarea scrimei, prin organizarea unor cursuri de iniţiere şi pregătire a membrilor asociaţiei, precum şi prin punerea la dispoziţia acestora a mijloacelor şi echipamentelor necesare practicării scrimei.

Dacă doriţi să solicitaţi virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual catre Asociaţia Club Sportiv Muşchetarii Buzău, în situaţia în care aţi realizat, în anul 2015, venituri din:
– salarii şi venituri asimilate salariilor, vă rugăm să completaţi Formularul 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual”,

  • Denumire entitate nonprofit: Asociaţia Club Sportiv Muşchetarii Buzău
  • Cod de identificare fiscala: 34319900
  • Cont bancar (IBAN): RO37 BTRL RONC RT02 9056 5401

În situaţia în care nu cunoaşteţi cu exactitate suma care poate fi virată, nu completaţi această rubrică şi, astfel, organul fiscal va calcula şi va vira suma respectiva, conform legii.
O dată completate aceste formulare, vă rugăm să ne contactaţi pentru a intra in posesia lor şi a le depunene la organul fiscal în a cărui rază teritorială aveţi domiciliul, respectiv la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are sediul sursa de venit.

Asigurandu-va că toate resursele financiare puse la dispoziţia Asociaţiei Club Sportiv Muşchetarii Buzău vor fi utilizate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru copii şi juniori, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor de participare la concursuri sportive naţionale şi internaţionale pentru copii şi juniori.

Va multumim anticipat .